Vår måte å bygge på

Tegsnäshus bygger sikkert, tørt, trygt og modulbasert. Derfor har vi bygd en helt ny fabrikk i Tegsnäset som er tilpasset vår produksjon.

Det er flere fordeler med å bygge innendørs. Vi bygger hver del og detalj systematisk, og vi har god orden og et godt system. Vi har full oversikt og kontroll over hver del av produksjonen. Vi holder jevn og høy kvalitet. Det minimerer også bevegelser i materialet.

Ved å bygge innendørs har vi tilgang til alle verktøy og hjelpemidler vi trenger. I tillegg til at det er en effektiv måte å bygge på, gir det medarbeiderne et svært godt arbeidsmiljø.

Vi produserer store deler av byggematerialene selv ved trevarefabrikken vår, som ligger på samme industriområde som husfabrikken.

Presisjon

Konstruksjonene våre bygges på langblokk. Det gjør monteringen enkel og rask, og lar oss gjennomføre den med høy presisjon. I tillegg får huset færre skjøter. For hus som bygges på støpt plate, bruker vi alltid delt svill.

Metoden er veldig effektiv, og den gir et nøyaktig monteringsresultat.

Tiden det tar å bygge alle deler av huset, er intens. Målet vårt er at byggetiden for produksjon og montering av deler, tilsvarer én måneds arbeid. Når delene leveres, reises husets skall, komplett med yttervegger og tak, metodisk og trygt på bare noen dager.

Støtte og råd

Vi viser gjerne frem andre hus og bygninger vi har laget. Målet vårt er at kunder og interessenter skal kunne reise til aktive eller fullførte byggeprosjekter for å finne inspirasjon.

Stadige forbedringer er ekstremt viktig for Tegsnäshus. Det innebærer at vi er lydhøre for endringer i byggeprosessen, metoder som kan forbedres og arbeidsmetoder som kan utvikles.

Hvis du trenger støtte og rådgivning innen konstruksjon, arkitektur eller materialvalg, tilbyr vi alle tjenestene våre både direkte hos oss og via samarbeidspartnere. Vi hjelper også til med å utarbeide grunnlaget som trengs for byggesøknaden.