Vårt sätt att bygga

Tegsnäshus bygger säkert, torrt, tryggt och modulbaserat. Därför har vi byggt en helt ny fabrik i Tegsnäset anpassad för vår produktion.

Fördelen med att bygga inomhus är flera. Vi bygger varje block, varje detalj helt systematiskt och håller god ordning och reda. Vi har god överblick, full kontroll på varje produktionsmoment. Vi håller en jämn, konsekvent och hög kvalitet. Det minimerar även rörelser i materialet.

Att bygga inomhus innebär att vi har tillgång till alla verktyg och hjälpmedel som behövs. Förutom att det är ett effektivt sätt att bygga ger det en mycket god arbetsmiljö för våra medarbetare.

En stor del av vårt byggmaterial producerar vi själva i vår trävarufabrik på samma industriområde som husfabriken.

Precision

Våra konstruktioner bygger på långblock. Det gör monteringen enkel, snabb och den görs med hög precision. Huset får även färre skarvar. För hus som byggs på en gjuten platta använder vi oss alltid av en delad syll.

Metoden är högeffektiv och ger ett exakt monteringsresultat.

Tiden det tar att bygga husets alla block är intensiv. Vår ambition är att byggtiden för blockproduktion och montering ska motsvara ett månvarvs arbete. När blocken levereras ställs husets skal upp, komplett med ytterväggar och tak, metodiskt och säkert inom några dagar .

Stöd och råd

Vi visar mer än gärna andra hus och byggnader som vi tillverkat. Vår strävan är att man som kund eller intressent ska kunna åka till pågående eller redan utförda byggprojekt för att inspireras.

Ständiga förbättringar är en enormt viktig pusselbit för Tegsnäshus. Det innebär att vi är lyhörda för ändringar i byggprocessen, metoder som kan förfinas och arbetssätt som kan utvecklas.

Vill du ha stöd och rådgivning inom konstruktion, arkitektur eller materialval så kan vi erbjuda alla tjänster antingen direkt hos oss eller via våra samarbetspartners. Vi hjälper även till att skapa de underlag som behövs för en bygglovsansökan.

Vill du få en offert?

Vet du exakt vad du vill bygga eller har du en tydlig bild av det? Vi har skapat ett offertverktyg i fem steg som ligger till grund för en fortsatt dialog mellan oss.