Trähus, ett hållbart val

Visste ni att?

Att bygga i trä har flera fördelar. Tillskillnad från andra material är trä det enda byggmaterialet som är helt förnybart, ekologiskt och klimatsmart. Träd som växer binder koldioxid som sedan finns lagrad i de trävaror vi producerar. Att bygga i trä är därför betydligt bättre för klimatet än att bygga i betong och stål, då tillverkning av dessa material kräver mer energi och leder till större utsläpp av fossil koldioxid. 

01.

Att bygga i trä gynnar miljön.

Genom åren har flera studier visat att det finns stora fördelar för miljön med att bygga hus i trä. Ett exempel är en studie från Linköpings universitet som visar att ett flerbostadshus i trä har 40 procent lägre utsläpp jämfört med ett betonghus.  

02.

100% förnybart.

Trä är en förnybar råvara, till skillnad från fossila material som baseras på ändliga resurser som olja. Genom att plantera nya träd i takt med att vi skövlar ser vi till att hålla ett gott virkesbestånd. För varje träd som fälls i Sverige planteras 2 nya. 

03.

Trä binder koldioxid

Växande trädbinder koldioxid. Ju snabbare träden växer desto mer koldioxid tar de upp. Både långsiktigt och bra för miljön.

04.

Hög hållfasthet i förhållande till vikt

Trä är ett fantastiskt byggnadsmaterial  det både är lätt och har hög bärförmåga. Att träd har låg vikt gör även att kostnader för transporter minskar drastiskt. 

05.

Bygg effektivare med trä lokalt

De flesta byggnader i trä likaså våra hus förproduceras i vår närliggande fabrik och monteras sedan på byggplatsen. Byggtiden kan då kortas ned rejält, vilket innebär att vi kan få ner kostnaden på just erat projekt. Det blir ekonomiskt att bygga i trä helt enkelt! 

06.

Du mår bra i trähus

Forskning visar att vi mår bra av att vistas i trähus. Orsaken till de positiva effekterna tros bland annat vara att materialet uppfattas som naturligt och att det påverkar kvaliteten på inomhusluft, fuktbalans, komfort och akustik. 

Vill du veta mer om oss?

Sara Vennerberg
Tel: +46 (0)933-222 53
Mobil: + 46 (0)70-545 34 40
sara.vennerberg@tegsnashus.se

Contact Us